Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

DIỆN TÍCH ĐẤT

150m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

100m2

SỐ TẦNG

3 TẦNG

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH 01

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH 02

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 01

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 02

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 03

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 04

Biệt Thự Anh Thăng Đà Nẵng

PHỐI CẢNH CẢNH QUAN 01