Biệt Thự Anh Học Bắc Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ

ANH CƯỜNG

DIỆN TÍCH ĐẤT

350m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

150m2

Biệt Thự Anh Học Bắc Ninh

PHỐI CẢNH 01

Biệt Thự Anh Học Bắc Ninh

PHỐI CẢNH 02

Biệt Thự Anh Học Bắc Ninh

PHỐI CẢNH 03

Biệt Thự Anh Học Bắc Ninh

PHỐI CẢNH 04