Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

RESHOT PHÚ QUỐC

DIỆN TÍCH ĐẤT

350m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

350m2

Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc
Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc
Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc
Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc
Cảnh Quan Sân Vườn Reshort Phú Quốc