TUYỂN DỤNG

Email: Jethome.com.vn@gmail.com
thông tin tuyển dụng
 

Do có nhu cầu mở rộng hệ thống Jethome khắp cả nước. Chúng tôi liên tục tuyển dụng nhân sự như Kiến Trúc Sư, Nhân kinh doanh, Giám Đốc chi nhánh, Lễ Tân, Trưởng phòng nhân sự… Mọi chi tiết xin liên hệ gửi theo mẫu sau:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ