Biệt Thự Hiện Đại Hải Phòng

CHỦ ĐẦU TƯ

ANH QUÝ

DIỆN TÍCH ĐẤT

250m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

200m2

Biệt Thự Hiện Đại Hải Phòng
Biệt Thự Hiện Đại Hải Phòng
Biệt Thự Hiện Đại Hải Phòng
Biệt Thự Hiện Đại Hải Phòng