Cảnh Quan Anh Hưng

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

SÂN VƯỜN ANH KHẮC

DIỆN TÍCH ĐẤT

450m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

450m2

Cảnh Quan Anh Hưng
Cảnh Quan Anh Hưng
Cảnh Quan Anh Hưng