Cảnh Quan Chị Hằng

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CẢNH QUAN CHỊ HẰNG

DIỆN TÍCH ĐẤT

150m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

150m2

Cảnh Quan Chị Hằng
Cảnh Quan Chị Hằng