Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh

biệt thự hiện đại BẮC NINH

CHỦ ĐẦU TƯ

ANH LÂM

DIỆN TÍCH ĐẤT

250m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

200m2

Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh
Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh
Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh
Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh
Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh
Biệt Thự Anh Lâm Bắc Ninh