Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng

biệt thự hiện đại HẢI PHÒNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CHỊ HOA

DIỆN TÍCH ĐẤT

250m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

200m2

Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng
Biệt Thự Chị Hoa Hải Phòng