Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

CHỦ ĐẦU TƯ

ANH QUÂN

DIỆN TÍCH ĐẤT

1000m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

300m2

Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

PHỐI CẢNH 01

Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

PHỐI CẢNH 02

Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

PHỐI CẢNH 03

Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

PHỐI CẢNH 04

Biệt Thự Anh Hà Hải Phòng

PHỐI CẢNH 05