Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

SÂN VƯỜN ANH SÁU

DIỆN TÍCH ĐẤT

850m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

850m2

Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu
Cảnh Quan Biệt Thự Anh Sáu