Cảnh Quan Nhà Chị Hà

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CHỊ HÀ

DIỆN TÍCH ĐẤT

250m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

250m2

Cảnh Quan Nhà Chị Hà
Cảnh Quan Nhà Chị Hà