Cảnh Quan Khách Sạn

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

KHÁCH SẠN STAR

DIỆN TÍCH ĐẤT

450m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

450m2

Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn
Cảnh Quan Khách Sạn