Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang

biệt thự hiện đại ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CHỊ HÒA

DIỆN TÍCH ĐẤT

250m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

250m2

Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Hòa Bắc Giang