Cảnh Quan Sân Vườn Anh Phả Quảng Ninh

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

ANH PHẢ

DIỆN TÍCH ĐẤT

550m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

550m2

Cảnh Quan Sân Vườn Anh Phả Quảng Ninh
Cảnh Quan Sân Vườn Anh Phả Quảng Ninh
Cảnh Quan Sân Vườn Anh Phả Quảng Ninh
Cảnh Quan Sân Vườn Anh Phả Quảng Ninh