Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ

CẢNH QUAN KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG

CHỦ ĐẦU TƯ

CHỊ HUỆ

DIỆN TÍCH ĐẤT

450m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

450m2

Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ
Cảnh Quan Sân Vườn Chị Huệ